Wat willen we?

Als non-hierarchische actiegroep richten wij ons op het aanpakken van homo en transfobie en dan met name de geweldsdelicten, die helaas nog te vaak voorkomen. Ons doel is om structureel aandacht te vragen voor fysiek en verbaal geweld tegenover LHBT+’ers. In Nederland en de rest van de wereld. We handelen vanuit de filosofie dat kennis gelijkstaat aan macht en willen daarom ook graag een educatieve rol innemen in het debat omtrent homo en transfobie door middel van het organiseren van bijeenkomsten en protesten, maar ook willen wij graag fungeren als luisterend oor voor elke LHBT+’er die met een geweldssituatie te maken heeft gehad.

 

Wij hebben niet de intentie om de rol van organisaties zoals bijv. het COC over te nemen, maar om te dienen als aanvulling op de actoren die al bestaan.

End Homophobia And Transphobia Everywhere

  • Facebook
  • Instagram
Artwork door Adriaan Oudemans